Redresoare

Categorie: Redresoare Replacement for: Bosch
Diamentru intern [ mm ] : 36.50, Diametru extern [ mm ] : 110.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 50, B+ [ mm ] : 32.50, B+thread [ mm ] : M6x1.0
Categorie: Redresoare Replacement for: Bosch
Diamentru intern [ mm ] : 36.60, Diametru extern [ mm ] : 110.50, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 50, Mounting dist. [ mm ] : 85.00
Categorie: Redresoare Replacement for: Bosch
Diamentru intern [ mm ] : 37, Diametru extern [ mm ] : 110.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 35, Mounting dist. [ mm ] : 85
Categorie: Redresoare Replacement for: Bosch
Diamentru intern [ mm ] : 36.60, Diametru extern [ mm ] : 110.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 50, B+ [ mm ] : 32.60, B+thread [ mm ] : M6x1.0, Mounting dist. [ mm ] : 65
Categorie: Redresoare Replacement for: Bosch
Diamentru intern [ mm ] : 36.70, Diametru extern [ mm ] : 110.40, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 50, B+ [ mm ] : 31.90, B+thread [ mm ] : M8X1.25, D+ [ mm ] : 20.20, D+thread [ mm ] : M5x0.8
Categorie: Redresoare Replacement for: Bosch
Diamentru intern [ mm ] : 35.50, Diametru extern [ mm ] : 114.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 35, B+ [ mm ] : 34.00, B+thread [ mm ] : M6x1.0, D+ [ mm ] : 20.00, D+thread [ mm ] : M5x0.8
Categorie: Redresoare Replacement for: Bosch
Diamentru intern [ mm ] : 34.70, Diametru extern [ mm ] : 112.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 35, B+ [ mm ] : 32.90, B+thread [ mm ] : M6x1.0, D+ [ mm ] : 20.50, D+thread [ mm ] : M4x0.7, Mounting dist. [ mm ] : 65
Categorie: Redresoare Replacement for: Bosch
Diamentru intern [ mm ] : 34.50, Diametru extern [ mm ] : 114.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 35, B+ [ mm ] : 34.00, B+thread [ mm ] : M8x1.25, D+ [ mm ] : 20.50, D+thread [ mm ] : M5x0.8
Categorie: Redresoare Replacement for: Bosch
Diamentru intern [ mm ] : 36.60, Diametru extern [ mm ] : 110.00, H.1 [ mm ] : 56.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 50, B+ [ mm ] : 32.00, B+thread [ mm ] : M8X1.25, D+ [ mm ] : 20.20, D+thread [ mm ] : M5x0.8
Categorie: Redresoare Replacement for: Bosch
Diamentru intern [ mm ] : 34.00, Diametru extern [ mm ] : 114.00, Diodes [ szt ] : 6, Diode Amp. [ A ] : 50, B+ [ mm ] : 33.50, B+thread [ mm ] : M6x1.0, D+ [ mm ] : 25.00, D+thread [ mm ] : M4x0.7